PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Koš oznamuje občanovi Ing. Ivanovi Lohinskému, nar. 1985, bytom Koš, že na Obec Koš bola dňa 6.12.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk.