PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.1/2012 o podmienkach predaja na trhových miestach v obci Koš

Obecné zastupiteľstvo obce Koš v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmysle § 3 ods. 3 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koš č. 1/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

 

Plné znenie VZN č. 1/2012 na stiahnutie: VZN-1-2012.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *