PublikovanéKategórie Samospráva,Úradná tabuľa

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

O b e c K o š
972 41 Koš, IČO 318 213, www.obec-kos.skoukos@trinet.sk
zastúpená Ing. Štefanom Závadinkom, starostom obce

z v e r e j ň u j e
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

zámer prenajať majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet  prevodu: Cca. 150 m2 nebytových priestorov – časť údržbársko-opravárenského strediska na parc. č.2761/7 v hospodárskom dvore v Koši z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Cena: 2 500,- €/celok/rok

Kupujúci: Agroprofit, spol. s r. o., Okružná 775, Koš

Odôvodnenie: S využitím predmetných priestorov obec v najbližších rokoch neráta, nájomca hospodári na poľnohospodárskej pôde v katastri obce Koš.

Vyvesené: 15. 3. 2012
Súbor na stiahnutie: Prenájom majetku – zverejnenie.pdf

Ing. Štefan Závadinka
starosta obce Koš

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *