PublikovanéKategórie Hospodárenie,Úradná tabuľa

Návrh záverečného účtu obce Koš a výročná správa za rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok 2011 bol rozpočet, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2010 uznesením č. 7/11/2010. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako prebytkový.

Úplné znenie návrhu je k dispozícií v súbore na stiahnutie: Návrh na záverečný účet obce Koš za rok 2011

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *