PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.3/2012 o ochrane drevín

Obecné zastupiteľstvo v Koši v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydáva

Všeobecné záväzné nariadienie obce Koš
č. 3/2012
o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Plné znenie VZN č. 3/2012 na stiahnutie: VZN-3-2012.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *