PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Koš v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koš č. 4/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci  Koš

 

Plné znenie VZN č. 4/2012 na stiahnutie: VZN-4-2012.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *