PublikovanéKategórie Jednoduché pozemkové úpravy,Samospráva,Úradná tabuľa

Jednoduché pozemkové úpravy – dokumentácia

Dokumentácia na stiahnutie k projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Koš:

Informácia - O projekte jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Koš.
Informácia - Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Koš.
Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu.

Technická správa JPÚ Koš.
Elaborát obvodu JPÚ Koš.
Elaborát účelové mapovanie polohopisu JPÚ Koš.
Elaborát účelové mapovanie výškopisu JPÚ Koš.