PublikovanéKategórie Základná škola

Základná škola

Oficiálna stránka školy: http://zssmskos.edupage.org

Základná škola bola postavená a dokončená 15.11.1959. Prvým riaditeľom bol pán Ján Šulo. Nahradila starú školu umiestnenú pri kostole. Nevyhovujúce priestory starej školskej budovy sa adaptovali a využívali pre knižnicu, priestory dvojtriednej školy pre účely materskej školy. Školu navštevovali aj žiaci zo susedných obcí Sebedražie a Cigľa.

Od tých čias prešla škola dlhým vývojom. Neskôr bola materská škola presťahovaná do budovy školskej družiny. Družina bola presunutá do budovy ZŠ. Všetky ostatné budovy boli po čase zbúrané.

Výučba je organizovaná v dvoch stupňoch, 1.-4. ročník a 5.-9. ročník. Školu navštevujú žiaci aj z iných obcí a miest.

Na škole sa realizuje výučba cudzích jazykov už od 3.ročníka. Žiaci majú možnosť výberu zo záujmových krúžkov. Krúžky zabezpečujú deťom rozvíjanie ich schopnosti a záujmov, no predovšetkým zmysluplné vyplnenie voľného času. Škola má k dispozícii telocvičňu, tenisové kurty, posiloňovňu a saunu.

Viac informácii na: http://zssmskos.edupage.org