PublikovanéKategórie Hospodárenie,Samospráva,Úradná tabuľa

Rozpočet 2015, Trojročný rozpočet 2015-2017, Výročná správa rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2015(235 kB)
Návrh príjmov na roky 2015-2017(309 kB)
Návrh výdavkov na roky 2015-2017(996 kB)
Rekapitulácia príjmov a výdavkov na roky 2015-2017(111 kB)
Výročná správa za rok 2013(456 kB)