PublikovanéKategórie Komunálne voľby,Samospráva

Komunálne voľby 2010

Výsledky komunálnych volieb 27.11.2010

V obci Koš sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov1
Počet volebných okrskov1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov866
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky623
Počet odovzdaných obálok623
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva
612
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť9
Počet zvolených poslancov9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce
616

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

Číslo kandidáta na hlasovacom lístkuMeno a priezvisko kandidátaPolitická strana alebo hnutiePočet platných hlasov
1.René DaumerNezávislý kandidát163
2.Jaroslav Minich, Ing.Nezávislý kandidát173
3.Štefan Závadinka, Ing.Nezávislý kandidát280

Za starostu obce bol zvolený:

Meno a priezvisko kandidátaČíslo kandidáta na hlasovacom lístkuPolitická strana alebo hnutiePočet platných hlasov
Štefan Závadinka, Ing.3.Nezávislý kandidát280

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Číslo volebného obvoduPoradové čísloMeno a priezvisko kandidátaPolitická strana alebo hnutiePočet platných hlasov
11.René DaumerNezávislý kandidát360
12.Jaroslav Minich, Ing.Nezávislý kandidát330
13.Marta ŠtorcelováNezávislý kandidát322
14.Oľga Talianová, Bc.Nezávislý kandidát276
15.Dušan PíšNezávislý kandidát271
16.Roman GombarčíkNezávislý kandidát269
17.Rastislav PíšNezávislý kandidát265
18.Miroslav Richter, Ing.Nezávislý kandidát243
19.Milan ŠvorcNezávislý kandidát218

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Číslo volebného obvoduPoradové čísloMeno a priezvisko kandidátaPolitická strana alebo hnutiePočet platných hlasov
11.Maroš DaumerNezávislý kandidát185
12.Jana Štorcelová, Mgr.Nezávislý kandidát176
13.Miloš ŠimurkaNezávislý kandidát120
14.Petra Dzuriková, Mgr.Nezávislý kandidát113