PublikovanéKategórie Jednoduché pozemkové úpravy,Samospráva,Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – zverejnenie rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ

Verejná vyhláška
Umiestňovací plán č.1
Umiestňovací plán č.2
Umiestňovací plán č.3,4,5
Umiestňovací plán č.6
Zoznam vyrovnaní v peniazoch