PublikovanéKategórie Jednoduché pozemkové úpravy

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v JPÚ Koš

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Koš.

Nariadenie
Príloha nariadenia
Mapa hospodárenia pre bloky B1 a B6
Mapa hospodárenia pre blok B2
Mapa hospodárenia pre bloky B3,B4,B5