PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Koš oznamuje občanovi Ing. Ivanovi Lohinskému, nar. 1961, bytom Koš, že na Obec Koš bola dňa 6.12.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Krajský súd v Bratislave.

Oznámenie o uložení zásielky na stiahnutie: Lohinsky_6dec2017.pdf (232 KB)