PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Koš, zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie na stiahnutie: Zámer previesť majetok obce.pdf