PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA – dotazník

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Dotaznik na stiahnutie: Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA.pdf