PublikovanéKategórie Úradná tabuľa,Všeobecné záväzné nariadenia

Doplnok č.3 k VZN č.4/2011

Plné znenie  Doplnku č.3 k VZN č. 4/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach a určenie podmienok tejto úhrady na stiahnutie: Doplnok-3-k-VZN-4-2011.pdf (178 KB)