PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Koš oznamuje občanovi, Ondrejovi Horvátovi, nar. 1988, bytom Koš, že na Obec Koš bola dňa 05.03.2018 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný súd Banská Bystrica.

Oznámenie v plnom znení na stiahnutie: Oznamenie_Horvat.pdf (199 KB)