PublikovanéKategórie Komunálne voľby,Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácia pre voliča: kv-2018-informacie-volic.pdf
Informácia pre nezávislých kandidátov: kv-2018-informacie-nk.pdf
Informácia pre politické strany: kv-2018-informacie-ps.pdf
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí: kv-2018-rozhodnutie.pdf

Informácie o určení volebného obvodu, počtu poslancova OZ a počtu obyvateľov:
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018 – výpis z uznesení: kv-2018-vypis-uzneseni.pdf (134 KB)
ZÁKON č.180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: kv-2018-1802014Zz.pdf (512 KB)

Oznámenie – zapisovateľka a spôsob odovzdávania kandidátnych listín: kv-2018-zapisovatelka.pdf
Oznámenie – volebná miestnosť a volebný obvod: kv-2018-voleb-obvod.pdf

Tlačivá:

Kandidátna listina - starosta(32 KB)
Kandidátna listina - poslanec(30 KB)
Podpisová listina - starosta(33 KB)
Podpisová listina - poslanec(32 KB)
Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta(32 KB)
Vyhlásenie nezávislého kandidáta - starosta(29 KB)
Vyhlásenie nezávislého kandidáta - poslanec(30 KB)