PublikovanéKategórie Hospodárenie

Záverečný účet obce Koš za rok 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 po úpravách zostal ako schodkový. Schodok sa mal dofinancovať z ostatných fondov obce.

Úplné znenie návrhu je k dispozícií v súbore na stiahnutie: Návrh na záverečný účet obce Koš za rok 2010

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *