PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zoznam sčítacích komisárov v obci Koš:

  • Juliana Závadinková, sčítací obvod číslo 307133
  • Eva Kurbelová, sčítací obvod číslo 307141
  • Vladimír Dudáš, sčítací obvod číslo 307111, 307488

———————-

Na Slovensku sa dňom 13.5.2011 začal čas sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktorý potrvá do 6. júna 2011.

Počas tohto obdobia na území SR vykonávajú sčítanie sčítací komisári. Do 20. mája by mali obyvateľom do miesta bydliska doručiť sčítacie formuláre a identifikátory potrebné na sčítanie. Sčítací komisári budú preberať vyplnené sčítacie formuláre od 21. 5. 2011 do 6. 6. 2011.

Sčítať sa bude možné nielen klasicky, vyplnením tlačených sčítacích formulárov, ale po prvý raz v histórii ponúka Štatistický úrad SR obyvateľom možnosť vyplniť sčítacie formuláre aj cez internet na stránke www.scitanie2011.sk. Obyvateľov, ktorí sa sčítajú elektronicky, sčítací komisár už druhý krát nenavštívi a nebude mať ani prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom. Obyvateľ ich zo svojho počítača odošle priamo do databázy Štatistického úradu SR. Obyvatelia, ktorí sa nesčítajú elektronicky, musia vyplniť tlačené sčítacie formuláre a odovzdať ich sčítaciemu komisárovi do 6. júna.

Vyplniť sčítacie formuláre úplne, správne, pravdivo a včas je povinnosť, ktorá obyvateľom Slovenska vyplýva zo zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Prehľad niektorých povinností sčítacích komisárov, podľa ktorých bude možné zistiť, či domácnosť skutočne navštívil sčítací komisár:

• Sčítací komisár nesmie zaklopať na dvere domácnosti skôr ako 13. mája 2011 a neskôr ako 6. júna 2011.

• Sčítací komisár pri prvej návšteve odovzdá členom domácnosti sčítacie tlačivá a obálky s identifikátormi a overovacími heslami. Pre všetkých bývajúcich členov domácnosti ich môže od sčítacieho komisára prevziať aj jedna dospelá osoba. Každý člen domácnosti, vrátane detí, dostane identifikátor na vyplnenie formuláru A. Údaje o obyvateľovi. Domácnosť prevezme jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru B. Údaje o byte a jednu obálku s identifikátorom a overovacím heslom na vyplnenie formuláru C. Údaje o dome (ak nejde o bytový dom).

• Sčítací komisár bude povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré bude opatrené okrúhlou pečiatkou obce. Toto poverenie musí mať sčítací komisár umiestnené na viditeľnom mieste. Ak by mal obyvateľ napriek tomu pochybnosti, či ten, kto ho navštívil, je sčítací komisár, požiada sčítacieho komisára o predloženie občianskeho preukazu. Obec vytvorilo zoznam sčítacích komisárov. Obyvateľ si bude môcť telefonicky alebo osobne skontrolovať na obecnom úrade, či ten, kto ho navštívil, je vedený v tomto zozname.

• Sčítací komisár nesmie vstúpiť do domácnosti, ak ho obyvateľ nevyzve. Ak sa obyvateľ v čase od 21. mája do 29. mája 2011 sčíta elektronicky, sčítací komisár ho už druhý raz nenavštívi. Sčítací komisár ani obec nebudú mať prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom.

• Okrem vzťahov medzi členmi domácnosti nesmie sčítací komisár zisťovať žiadne ďalšie údaje len tie, ktoré sú obsahom sčítacích formulárov.

Upozornenie polície SR:

  • Sčítací komisár je povinný sa preukázať osobitným poverením. Na poverení je uvedené meno, funkcia, obvod, pričom na zadnej strane bude uvedený kontakt na obec , kde si občan môže overiť, či osoba, ktorá sa vydáva za sčítacieho komisára je skutočne poverená danou činnosťou.
  • Sčítací komisár má oprávnenie požadovať od občana jeho meno a priezvisko, rok narodenia, miesto trvalého pobytu a zloženie domácnosti.
  • Sčítací komisár nemá oprávnenie vstupovať do domácnosti, pokiaľ ho občan sám nepozve. Takisto nemôže žiadať od občana občiansky preukaz, čísla účtov vo finančných inštitúciách a podobne.
  • ak sa stanete obeťou podvodníka, alebo máte podozrenie ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónom čísle 158.