Starosta obce

Meno a priezviskoPolitická strana alebo hnutie
Štefan Závadinka, Ing.Nezávislý kandidát