Faktúry

Od roku 2014 sú faktúry zverejňované na portáli Digitálne mesto: www.digitalnemesto.sk

Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy. Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete.Faktúry 2013:
Faktúry 2013 – došlé (pdf)
Faktúry 2013 – odoslane (pdf)

Faktúry 2012:
Faktúry 2012 – došlé (pdf)
Faktúry 2012 – odoslané (pdf)

Faktúry 2011:

Číslo faktúryPredmet faktúryDodávateľSumaDátum splatnostiTyp faktúry
2011000001Záloha za plynRWE Gas Slovensko109118.1.2011došlá
2011000002Služby PO a OBPGKV+Ac,s.r.o.10016.1.2011došlá
2011000003Stravenky
+manip.pop.
VAŠA Slovensko,s.r.o.1167,3625.1.2011došlá
2011000004Údržba NBMiMaTECH-Milan Čajka286,829.1.2011došlá
2011000005Vyúčt.el.energieSSE,a.s.150,843.2.2011došlá
2011000006Toner do tlačiarneMARTIN SK,s.r.o.162,6831.1.2011došlá
2011000007Vybavenie kuchyneUNI-JAS Jozef Slávik519,6110.2.2011došlá
2011000008Telefónne službyOrange, a.s167,6910.2.2011došlá
2011000009Signalizácia OÚZásah 7, s.r.o.44,417.2.2011došlá
2011000010Poplatok KDSVares, s.r.o.813,515.2.2011došlá
2011000011ČOV výkon správyEkoservis Slovensko6814.2.2011došlá
2011000012Vývoz odpaduTezas, s.r.o340,0814.2.2011došlá
2011000013Uloženie odpaduTezas, s.r.o335,7614.2.2011došlá
2011000014Vývoz 1 100l kontaj.Tezas, s.r.o4406,414.2.2011došlá
2011000015VodnéSVPS, a.s.9619.2.2011došlá
2011000016VodnéSVPS, a.s.72,8819.2.2011došlá
2011000017Vývoz VOK skloTezas, s.r.o.17,1714.2.2011došlá
2011000018Strážna službaAgency of Security109,5413.2.2011došlá
2011000019Údržba programovElko, s.r.o.91,6214.2.2011došlá
2011000020Telefónne službyT-Com, a.s.98,7618.2.2011došlá
2011000021Telef.prístrojOrange, a.s.28,7416.1.2011došlá
2011000022El.energiaSSE, a.s.98,321.2.2011došlá
2011000023Záloha za plynRWE Gas Slovensko109115.2.2011došlá
2011000024Dopravné ZŠSAD, a.s.33218.2.2011došlá
2011000025Seminár samosprávyZO RVCS Nitra20024.2.2011došlá
2011000026Oprava plyn.kotla NBI-GAS, Igor Stolár180,622.2.2011došlá
2011000027Pohr.trovy J.LackoPohrebn. Lehota p/Vt.285,9628.2.2011došlá
2011000028St.práce Bytovka č.10KSS, s.r.o.3600711.3.2011došlá
2011000029Oprava organa /kostol/FMK-kostolné organy121,62.3.2011došlá
2011000030Strážna službaAgency of Security109,5414.3.2011došlá
2011000031Signalizácia OÚZásah 7, s.r.o.44,417.3.2011došlá
2011000032Údržba doményActive 24, s.r.o.17,7625.2.2011došlá
2011000033Údržba programovElko, s.r.o.91,6214.3.2011došlá
2011000034ČOV výkon správyEkoservis Slovensko6815.3.2011došlá
2011000035Poplatok KDSVares, s.r.o.813,516.3.2011došlá
2011000036Oprava kanaliz.NBVKV Briatka Peter242,414.2.2011došlá
2011000037Telefónne službyT-Com, a.s.107,9917.3.2011došlá
2011000038VodnéSVPS, a.s.318,0821.3.2011došlá
2011000039VodnéSVPS, a.s.292,6421.3.2011došlá
2011000040VodnéSVPS, a.s.331,9721.3.2011došlá
2011000041VodnéSVPS, a.s.623,4521.3.2011došlá
2011000042VodnéSVPS, a.s.301,921.3.2011došlá
2011000043VodnéSVPS, a.s.242,921.3.2011došlá
2011000044VodnéSVPS, a.s.111,0421.3.2011došlá
2011000045VodnéSVPS, a.s.9621.3.2011došlá
2011000046VodnéSVPS, a.s.218,6221.3.2011došlá
2011000047VodnéSVPS, a.s.1,1521.3.2011došlá
2011000048VodnéSVPS, a.s.603,7921.3.2011došlá
2011000049VodnéSVPS, a.s.021.3.2011došlá
2011000050VodnéSVPS, a.s.400,2121.3.2011došlá
2011000051Záloha za plynRWE Gas Slovensko109116.3.2011došlá
2011000052Vývoz VOK skloTezas, s.r.o.12,8815.3.2011došlá
2011000053Uloženie odpaduTezas, s.r.o.323,2115.3.2011došlá
2011000054Vývoz odpaduTezas, s.r.o.340,0815.3.2011došlá
2011000055Telefónne službyOrange, a.s.99,8716.3.2011došlá
2011000056Príručka Miest.samosp.ZO RVCS Nitra70,814.3.2011došlá
2011000057El.energiaSSE, a.s.112,8521.3.2011došlá
2011000058Opr.el.sporáka NBElektro oprav.Nechala50,421.3.2011došlá
2011000059Toner do tlačiarneMARTIN SK, s.r.o.9925.2.2011došlá
2011000060Toner do tlačiarneMARTIN SK, s.r.o.115,5622.2.2011došlá
2011000061NB SamozatváračeKSS, s.r.o.84022.3.2011došlá
2011000062Dopravné ZŠSAD, a.s.33218.3.2011došlá
2011000063Stravenky
+manip.pop.
VAŠA Slovensko,s.r.o.1945,6021.3.2011došlá
2011000064Elektr.energiaAgrodan Koš19217.3.2011došlá
2011000065Odhŕňanie snehuAgrodan Koš277,229.3.2011došlá
2011000066Almanach obceDATATRADE s.r.o.27,4831.3.2011došlá
2011000067Použitie hudob.dielSOZA Bratislava14,288.4.2011došlá
2011000068Právne službyJUDr.Anna Mokrá38,775.4.2011došlá
2011000069Knihy do knižniceŽivot a zdravie54,518.4.2011došlá
2011000070Telefónne službyOrange, a.s.126,1212.4.2011došlá
2011000071Poplatok KDSVares, s.r.o.813,515.4.2011došlá
2011000072Signalizácia OÚZásah 7, s.r.o.44,417.4.2011došlá
2011000073Vývoz odpaduTezas, s.r.o.340,0818.4.2011došlá
2011000074Uloženie odpaduTezas, s.r.o.298,1118.4.2011došlá
2011000075Telefónne službyT-Com, a.s.113,117.4.2011došlá
2011000076El.energiaSSE, a.s.261,3618.4.2011došlá
2011000077ČOV výkon správyEkoservis Slovensko6815.4.2011došlá
2011000078Strážna službaAgency of Security109,5418.4.2011došlá
2011000079Vývoz VOK skloTezas, s.r.o.21,4718.4.2011došlá
2011000080VodnéSVPS, a.s.13,8822.4.2011došlá
2011000081VodnéSVPS, a.s.64,7822.4.2011došlá
2011000082VodnéSVPS, a.s.89,0622.4.2011došlá
2011000083NB Hydroizolač práceAQUAIZOLING Prievidza2189,5711.4.2011došlá
2011000084Dopravné ZŠSAD, a.s.33219.4.2011došlá
2011000085El.energiaSSE, a.s.128,920.4.2011došlá
2011000086Údržba programovElko, s.r.o.91,6214.4.2011došlá
2011000087Záloha za plynRWE Gas Slovensko1091,0030.4.2011došlá
2011000088Manaž.pr
Rek.ZŠsMŠ
APRES
Ing.Karvacký
5000,0013.8.2011došlá
2011000089St.dozor Rek
ZŠsMŠ
INPRO, s.r.o.3078,007.7.2011došlá
2011000090St.práce Rek
ZŠsMŠ
BENY-Stav Prievidza149619,0011.8.2011došlá
2011000091El.energiaSSE, a.s.3394,4626.4.2011došlá
2011000092NB Odbor
skúš.plynu
KSS, s.r.o.25626.4.2011došlá
2011000093Služby PO a OBPGKV + Ac, s. r. o.10023.4.2011došlá
2011000094ČOV čerpanieCist.prepr.Ján Borko8520.4.2011došlá
2011000095Opr.telocv.,TJ tribúnaDRUŽBYT, s.r.o.22829.4.2011došlá
2011000096Služby Web.stránkyWebHouse, s.r.o.51,724.4.2011došlá
2011000097Publikácia MaOMONEX, Ing.Kohajda19,922.4.2011došlá
2011000098Popl. prog
Byt.hospod.
SuSoft, Ing.Šulek199,220.4.2011došlá
2011000099Elektr.energiaAgrodan Koš9625.4.2011došlá
20110000105Záloha za plynRWE Gas Slovensko1091,0016.5.2011došlá
2011000118OÚ oprava komínaKSS, s.r.o.3055,2723.5.2011došlá
2011000119Prípoj. kanal
B.č.9,10
KSS, s.r.o.4912,3123.5.2011došlá
2011000120Prípoj. Elektro
B.č.9,10
KSS, s.r.o.5265,5023.5.2011došlá
2011000001cena práce a stravné zamestnancovKošovská stavebná spoločnosť s.r.o.1868,5626.1.2011odoslaná
2011000002nájom priestorov za rok 2011AD značenie, s.r.o.132,783.2.2011odoslaná
2011000003účasť na školení poslancov OZObec Opatovce nad Nitrou66,64.3.2011odoslaná
2011000004účasť na školení poslancov OZObec Sebedražie66,64.3.2011odoslaná
2011000005cena práce a stravné zamestnancovKošovská stavebná spoločnosť s.r.o.889,049.3.2011odoslaná
2011000006prenájom nebytových priestorov 1-3/2011MARTIN SK, s.r.o.310,531.3.2011odoslaná
2011000007prenájom nebytových priestorov 4-6/2011KRUH, s.r.o.5251.4.2011odoslaná
2011000008spotreba elektrickej energie 01/11,02/11Marián Lackovič6431.3.2011odoslaná
2011000009spotreba elektrickej energie 01/11, 02/11Nákladná doprava - Pavol Kotrík6431.3.2011odoslaná
2011000010spotreba elektrickej energie 01/11, 02/11KRUH, s.r.o.6431.3.2011odoslaná
2011000011vyhlásenie relácie v miestnom rozhlaseGreg Hamm promotions s.r.o.2,81.4.2011odoslaná
2011000012spotreba vodyCOOP JEDNOTA Prievidza , s.d.54,291.4.2011odoslaná
2011000013vyúčtovanie nákladov na ČOV za rok 2010Základná škola s materskou školou Koš2786,354.4.2011odoslaná
2011000014spotreba elektrickej energiePROVITAL, o.z.320,8222.4.2011odoslaná
2011000015spotreba plynu, vody a elektrickej energieBAROK CRYSTAL BELA, s. r. o.1408,802.5.2011odoslaná
2011000016spotreba elektrickej energie 03/2011KRUH, s. r. o.3211.5.2011odoslaná
2011000017spotreba elektrickej energie 03/2011Marián Lackovič3211.5.2011odoslaná
2011000018spotreba elektrickej energie 03/2011Pavol Kotrík - Nákladná doprava3211.5.2011odoslaná
2011000019vyhlásenie relácie v miestnom rozhlaseGreg Hamm promotions s.r.o.1,411.5.2011odoslaná
2011000020cena práce a stravné zamestnancovKošovská stavebná spoločnosť s.r.o.1389,6312.5.2011odoslaná
2011000141Stravenky + manip.pop.VAŠA Slovensko, s.r.o.1945,63.6.2011došlá
2011000151Záloha za plynRWE Gas Slovensko109115.6.2011došlá
2011000026cena práce a stravné zamestnancovKošovská stavebná spoločnosť s.r.o.1314,0113.6.2011odoslaná
2011000037cena práce a stravné zamestnancovKošovská stavebná spoločnosť s.r.o.1944,6614.7.2011odoslaná
2011000044cena práce a stravné zamestnancovKošovská stavebná spoločnosť s.r.o.1362,669.8.2011odoslaná
2011000172Záloha za plynRWE Gas Slovensko109115.7.2011došlá
2011000184Stravenky + manip.pop.VAŠA Slovensko, s.r.o.1945,618.7.2011došlá
2011000192Záloha za plynRWE Gas Slovensko109115.8.2011došlá
2011000207Oprava kanal. Golf pohVKV Briatka Peter2175,615.8.2011došlá
2011000211Vývoz odpaduTezas, s.r.o.4406,419.8.2011došlá
2011000241Stravenky+manip.pop.VAŠA Slovensko,s.r.o.1337,25.9.2011došlá
2011000242Záloha za plyn+vyúč.RWE Gas Slovensko4069,034069,03došlá
2011000253Záloha za plynRWE Gas Slovensko16241624došlá
2011000049cena práce a stravné zamestnancov - 07/2011Košovská stavebná spoločnosť s.r.o.2036,7830.8.2011odoslaná
2011000055cena práce a stravné zamestnancov - 08/2011Košovská stavebná spoločnosť s.r.o.2011,717.10.2011odoslaná
2011000059cena práce a stravné zamestnancov - 09/2011Košovská stavebná spoločnosť s.r.o.1301,9214.11.2011odoslaná
2011000060Prenájom telocvične na rok 2011ZŠ s MŠ Koš1636,67.12.2011odoslaná
2011000061Prepravné žiakov v roku 2011ZŠ s MŠ Koš33207.12.2011odoslaná
2011000264Manaž.pr. Rek. ZŠsMŠAPRES,Ing.Karvacký158031.3.2012došlá
2011000265Manaž. pr. Rek. ZŠsMŠAPRES,Ing.Karvacký200031.3.2012došlá
2011000267St.práce.Rek.ZŠsMŠBENY-Stav Prievidza27363,4311.2.2012došlá
2011000271Kosenie a pol.r.2011KSS, s.r.o.9291,628.10.2011došlá
2011000281Záloha za plynRWE Gas Slovensko162416.11.2011došlá
2011000291Správa bytov 1-10/2011KSS, s.r.o.1933,9223.11.2011došlá
2011000303Stav.práce 2x8bj.IV.et.KSS, s.r.o.15319330.11.2011došlá