Zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – G-AMSI

Zmluva o dielo G-Amsi

Zmluva o dielo – detské ihrisko

Zmluva o poskytovaní dôvernej služby vydávania certifikátov

Nájomná zmluva – Šubová

Dodatok k zmluve o dielo

Zmluva – Prima banka, a.s.

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke – KSS, s.r.o.

ZMLUVA_ soc. starostlivost

Prima banka- zmluva o grantovom účte

Prima banka- zmluva o poskytovaná služieb el. bankovníctva

S22C-6e19080614550

S22C-6e19061908400

S22C-6e19060711470

S22C-6e19060614040

S22C-6e19050910400

zmluva o zabezpečení tech. zhodnotenia hasičských vozidiel

Memorandum o spolupráci

S22C-6e19041011380

S22C-6e19041011500

Darovacia zmluva – Karpatonemecký spolok

Zmluva – Karpatonemecký spolok

S22C-6e19041010550

S22C-6e19041010540

S22C-6e19041010510

S22C-6e19041010500

S22C-6e19041010490

S22C-6e19041010400

S22C-6e19041010410

Dohoda o ukončení Náj. zmluvy

S22C-6e19091210440

S22C-6e19091210420

zmluva_pos
Zmluva – Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice – KSS s.r.o.
zmluva_marcekova
zmluva-kulich

dodatok_datalan

Dohoda o výpožičke

Nájomná zmluva na nebytové priestory

zmluva-kulich
zmluva-prima_banka

Dohoda – rekapitulácia preddavkových platieb

Dohoda 181201253

Dohoda č. 1812010032

S22C-6e19009124950

Zmluva – 3W Slovakia, s.r.o.

nájomná zmluva

S22C-6e19091213530

S22C-6e19091213550

S22C-6e19091213571

S22C-6e19091213570

S22C-6e19091709200

Zmluva elekos S22C-6e19091709200

Zmluva o nájme mostného telesa

Prevádzkový poriadok pohrebiska Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

Kúpna zmluva Vares

Zmluva o nájme

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení reg. podujatí

S22C-6e19091709470

Zmluva o výpožičke

S22C-6e19091709430

zmluva audit 2016

S22C-6e19091710200

S22C-6e19091710140 S22C-6e19091710130

S22C-6e19091710100 S22C-6e19091710090

S22C-6e19091709591 S

22C-6e19091709560

S22C-6e19091709550

zmluva audit
zmluva-zenit
zmluva orange
S22C-6e18052209530
S22C-6e18052209550
S22C-6e18052209570
S22C-6e18052209580
S22C-6e18052209590
Kup.zmluva P.Zavadinka
Kup.zmluva, dodatok P.Zavadinka

S22C-6e19091214031

S22C-6e19091214030

S22C-6e19091214040

S22C-6e19091214000

S22C-6e19091214121

S22C-6e19091214120

S22C-6e19091214080

S22C-6e19091214140

S22C-6e19091214130

S22C-6e19091214150

S22C-6e19091214140

S22C-6e19091214221

S22C-6e19091214220

S22C-6e19091214200

S22C-6e19091214241

S22C-6e19091214240

S22C-6e19091214230

zmluva t+t,s.r.o.

S22C-6e19091214470

S22C-6e19091214430

S22C-6e19091214400

S22C-6e19091214380

S22C-6e19091214360

Od roku 2014 sú zmluvy zverejňované na portáli Digitálne mesto: www.digitalnemesto.sk

Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy.  Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať  zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete.

  

Názov zmluvyZmluvné stranyPredmet zmluvy
Zmluva o poskytovaní služiebObec Koš - Ing. Milena KorcováO poskytovaní audítorských služieb
VS 201510Obec Koš - Mgr. Ľubica MarčekováO poskytovaní audítorských služieb
Nájomná zmluvaObec Koš - Lúdiková
Obec Koš - Černáková
Nájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - Pös PavolNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - Pös MiroslavNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - PastierikNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - MadajováNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - Ing.GundzaNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - BreznickáNájomný byt (štandardný byt)
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Obec Koš - ČernákováNájomný byt (štandardný byt)
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Obec Koš - LúdikováNájomný byt (štandardný byt)
Dohoda o spolupráciObec Koš - Ministerstvo kultúry SRÚprava podmienok spolupráce pri realizácii dotačného systému ministerstva - programu Kultúrne poukazy 2011
Zmluva o spolupráciObec Koš - Golfový klub AGAMAZabezpečenie prevádzkovania tenisových kurtov
Zmluva o spolupráciObec Koš - Regionálne kultúrne centrumZabezpečenie podujatia a metodické materiály v oblasti občianskej obradnosti
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Boris KramárNájomný byt č. 2, ul. Okružná č. 807/63, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Vladimír Pös, Jana ŠefcováNájomný byt č. 3, ul. Okružná č. 807/63, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ivana Prická, Michal ĎurtaNájomný byt č. 1, ul. Hviezdoslavova č. 823/212, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Oľga FabianováNájomný byt č. 1, ul. Hviezdoslavova č. 830/220, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Lucia Štroblíková, Branislav BielikNájomný byt č. 1, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ivana Halmová, Dalibor PernišNájomný byt č. 2, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Jaroslav Švec, Klaudia ŠvecováNájomný byt č. 3, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Bc. Alena Pechová, Denis GrondžákNájomný byt č. 4, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Renáta Schneiderová, Dušan PaučinNájomný byt č. 5, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ľubomír Krajčír, Monika KrajčírováNájomný byt č. 6, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ján Bagin, Iveta BaginováNájomný byt č. 7, u. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Mário Flimel, Zuzana FlimelováNájomný byt č. 8, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeObec Koš - Obvodný úrad PrievidzaMení a dopĺňa sa Zmluva o výpožičke č. OCOaKR-01130-31/2010/7274
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Marián Dojčinovič, Marcela DojčinovičováNájomný byt č. 8, ul. Nová č. 816/34, Koš
Zmluva o združenej dodávke plynuObec Koš- RWE Gas Slovensko, s.r.o.Dodávka zemného plynu
Zmluva o spolupráci č. 595/2010/ObObec Koš - ENVI-PAK, a.s. BratislavaPodpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov
Zmluva o nájmeObec Koš - CRYSTAL SERVICE, s.r.o.Nájom nebytových priestorov
Zmluva o prenájme nebytových priestorovObec Koš - KRUH, s.r.o.Prenájom nebytových priestorov
Zmluva o nájmeObec Koš - AGRO-partner, s.r.o.Nájom nebytových priestorov
Zmluva o nájmeObec Koš - ŠFRB BratislavaZriadenie záložného práva na nehnuteľnosti
Zmluva o spolupráciObec Koš - Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZabezpečenie regionálnych podujatí a metodických materiálov v oblasti občianskej obradnosti pre obce a mestá na Hornej Nitre v roku 2012
Zmluva o dielo č. O/138/12Obec Koš - METAL SERVIS Recycling, s. r. o.Zhromažďovanie a odvoz elektroodpadu
Zmluva o prenájme nebytových priestorovObec Koš - AGROPROFIT, spol. s r. o. KošPrenájom nebytových priestorov
Zmluva o budúcej nájomnej zmluveObec Koš - Mgr. Anton StratenýPrenájom nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí služiebObec Koš - Ing. Milena KorcováAudit účtovnej závierky za rok 2012
Kúpna zmluvaObec Koš - Miroslava LeitmanováPredaj pozemku
Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorovObec Koš - KRUH, s.r.o.Prenájom nebytových priestorov
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva Dodatok1
Obec Koš - Miroslav JurgaPredaj pozemku
Zmluva o prevádzkovaní pohrebískObec Koš - PARTE, s.r.o.Zabezpečenie prevádzkovania pohrebísk
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného právaObec Koš - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Koš.Pozemky pod kaplnkou sv. Ondreja