Zmluvy

S22C-6e19061908400

S22C-6e19060711470

S22C-6e19060614040

S22C-6e19050910400

S22C-6e19050209370

S22C-6e19041011380

S22C-6e19041011500

S22C-6e19041010550

S22C-6e19041010540

S22C-6e19041010510

S22C-6e19041010500

S22C-6e19041010490

S22C-6e19041010400

S22C-6e19041010410

zmluva_pos
Zmluva – Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice – KSS s.r.o.
zmluva_marcekova
zmluva-kulich

dodatok_datalan
zmluva-kulich

zmluva-prima_banka
zmluva-zenit
zmluva orange
S22C-6e18052209530
S22C-6e18052209550
S22C-6e18052209570
S22C-6e18052209580
S22C-6e18052209590
Kup.zmluva P.Zavadinka
Kup.zmluva, dodatok P.Zavadinka

Od roku 2014 sú zmluvy zverejňované na portáli Digitálne mesto: www.digitalnemesto.sk

Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy.  Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať  zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete.

 



 

Názov zmluvyZmluvné stranyPredmet zmluvy
Zmluva o poskytovaní služiebObec Koš - Ing. Milena KorcováO poskytovaní audítorských služieb
VS 201510Obec Koš - Mgr. Ľubica MarčekováO poskytovaní audítorských služieb
Nájomná zmluvaObec Koš - Lúdiková
Obec Koš - Černáková
Nájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - Pös PavolNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - Pös MiroslavNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - PastierikNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - MadajováNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - Ing.GundzaNájomný byt (štandardný byt)
Nájomná zmluvaObec Koš - BreznickáNájomný byt (štandardný byt)
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Obec Koš - ČernákováNájomný byt (štandardný byt)
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Obec Koš - LúdikováNájomný byt (štandardný byt)
Dohoda o spolupráciObec Koš - Ministerstvo kultúry SRÚprava podmienok spolupráce pri realizácii dotačného systému ministerstva - programu Kultúrne poukazy 2011
Zmluva o spolupráciObec Koš - Golfový klub AGAMAZabezpečenie prevádzkovania tenisových kurtov
Zmluva o spolupráciObec Koš - Regionálne kultúrne centrumZabezpečenie podujatia a metodické materiály v oblasti občianskej obradnosti
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Boris KramárNájomný byt č. 2, ul. Okružná č. 807/63, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Vladimír Pös, Jana ŠefcováNájomný byt č. 3, ul. Okružná č. 807/63, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ivana Prická, Michal ĎurtaNájomný byt č. 1, ul. Hviezdoslavova č. 823/212, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Oľga FabianováNájomný byt č. 1, ul. Hviezdoslavova č. 830/220, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Lucia Štroblíková, Branislav BielikNájomný byt č. 1, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ivana Halmová, Dalibor PernišNájomný byt č. 2, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Jaroslav Švec, Klaudia ŠvecováNájomný byt č. 3, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Bc. Alena Pechová, Denis GrondžákNájomný byt č. 4, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Renáta Schneiderová, Dušan PaučinNájomný byt č. 5, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ľubomír Krajčír, Monika KrajčírováNájomný byt č. 6, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Ján Bagin, Iveta BaginováNájomný byt č. 7, u. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Mário Flimel, Zuzana FlimelováNájomný byt č. 8, ul. Hviezdoslavova č. 836/224, Koš
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeObec Koš - Obvodný úrad PrievidzaMení a dopĺňa sa Zmluva o výpožičke č. OCOaKR-01130-31/2010/7274
Nájomná zmluva (štandardný byt)Obec Koš - Marián Dojčinovič, Marcela DojčinovičováNájomný byt č. 8, ul. Nová č. 816/34, Koš
Zmluva o združenej dodávke plynuObec Koš- RWE Gas Slovensko, s.r.o.Dodávka zemného plynu
Zmluva o spolupráci č. 595/2010/ObObec Koš - ENVI-PAK, a.s. BratislavaPodpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov
Zmluva o nájmeObec Koš - CRYSTAL SERVICE, s.r.o.Nájom nebytových priestorov
Zmluva o prenájme nebytových priestorovObec Koš - KRUH, s.r.o.Prenájom nebytových priestorov
Zmluva o nájmeObec Koš - AGRO-partner, s.r.o.Nájom nebytových priestorov
Zmluva o nájmeObec Koš - ŠFRB BratislavaZriadenie záložného práva na nehnuteľnosti
Zmluva o spolupráciObec Koš - Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZabezpečenie regionálnych podujatí a metodických materiálov v oblasti občianskej obradnosti pre obce a mestá na Hornej Nitre v roku 2012
Zmluva o dielo č. O/138/12Obec Koš - METAL SERVIS Recycling, s. r. o.Zhromažďovanie a odvoz elektroodpadu
Zmluva o prenájme nebytových priestorovObec Koš - AGROPROFIT, spol. s r. o. KošPrenájom nebytových priestorov
Zmluva o budúcej nájomnej zmluveObec Koš - Mgr. Anton StratenýPrenájom nebytových priestorov
Zmluva o poskytnutí služiebObec Koš - Ing. Milena KorcováAudit účtovnej závierky za rok 2012
Kúpna zmluvaObec Koš - Miroslava LeitmanováPredaj pozemku
Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorovObec Koš - KRUH, s.r.o.Prenájom nebytových priestorov
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva Dodatok1
Obec Koš - Miroslav JurgaPredaj pozemku
Zmluva o prevádzkovaní pohrebískObec Koš - PARTE, s.r.o.Zabezpečenie prevádzkovania pohrebísk
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného právaObec Koš - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Koš.Pozemky pod kaplnkou sv. Ondreja