PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Koš oznamuje občanovi Ivona Matkovčíková, nar. 1964, bytom Koš, že na Obec Koš bola dňa 13.2.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk.