Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KošHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie voľby HK obce KOš

Obecné zastupiteľstvo v Koši

v y h l a s u j e  

v zmysle § 18a zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

voľbu hlavného kontrolóra obce Koš

 •  deň konania voľby hlavného  kontrolóra                2.9.2019
 • uzávierka prihlášok                                                 16.8.2019      
 • deň nástupu do práce                                             16.9.2019
 • rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra            0,2  úväzku
 • plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné   vzdelanie,
 • hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,
 • miesto výkonu práce je obec Koš.

 

Zoznam podmienok a požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

 • prihláška,
 • profesijný životopis,
 • osvedčený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Do voľby hlavného kontrolóra obce nebude zaradený kandidát, ktorý nespĺňa požadované podmienky, predloží neúplné požadované doklady alebo doručí prihlášku po termíne uzávierky.

Prihlášku doručiť v zalepenej obálke  poštou alebo osobne najneskôr 16.8. 2019  do 12,00 hod. s označením „Neotvárať - Voľba HK“ na adresu: Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš.

Koš, 28.6.2019                                  

 

 

                 Peter Závadinka                         starosta obce Koš

 

 

 

 

 

            


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Gotická svätyňa sv. Andreja

slovensko.sk

Virtuálny cintorín

webygroup
ÚvodÚvodná stránka